760 strán o Slovensku a Slovákoch

Na reprezentáciu v zahraničí bude slúžiť odteraz aj najnovšie jednozväzkové encyklopedické dielo The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks. Približuje minulosť i súčasnosť SR, predstavuje jej významné osobnosti, prírodné krásy, kultúru aj ekonomiku. Zároveň informuje aj o Slovákoch v zahraničí, o jednotlivých vysťahovaleckých prúdoch, ako aj o ich živote a uplatnení v nových domovoch. Encyklopedický ústav SAV sa nad týmto projektom zamýšľal už pred desiatimi rokmi, lebo v zahraničí chýbali kvalitné informácie o Slovensku na reprezentačnej úrovni, ktoré by svetu v zrozumiteľnej a prehľadnej forme ukázali našu krajinu a jej obyvateľov. Tento zámer sa teraz podarilo uskutočniť aj vďaka spolupráci Ministerstva školstva SR. Zahraničný čitateľ tak dostáva do rúk cennú publikáciu s 3640 biografickými a vecnými heslami, 2 800 čiernobielymi a farebnými fotografiami, 20 mapami, 34 tabuľkami. Kolektív interných a externých pracovníkov, odborníkov na jednotlivé oblasti usmerňoval vedúci projektu Ľudovít Kopa.

-lč-