8. knižný veľtrh v Krakove

V dňoch 21. – 24. októbra 2004 sa v Krakove konal už 8. knižný veľtrh, ktorý sa postupne stáva najväčším knižným veľtrhom v Poľsku. Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku tu prezentovalo aj poľské preklady kníh Pavla Vilikovského a Jozefa Leikerta.

Na krakovskom veľtrhu sa zúčastnilo 326 vydavateľstiev, ktoré prezentovali mimoriadne pestrú knižnú ponuku. Aj keď tu neboli zastúpené inonárodné vydavateľstvá a prichádzajú sem len poľskí vystavovatelia, slovenská kniha bola zastúpená v stánku Spolku Slovákov v Poľsku, umiestenom pri vstupe do výstavných priestorov, ktorý takpovediac knižný veľtrh „otváral”.

Z pôvodnej slovenskej tvorby vydavateľskou novinkou Spolku Slovákov v Poľsku bola dvojjazyčná zbierka poézie Jozefa Leikerta Rosa na duši vo výbere a preklade Rafała Majerka a krátky román Pavla Vilikovského Večne je zelený... v preklade Józefa Waczkowa. (Kniha vyšla s finančnou podporou Literárneho informačného centra). Slovenskú spisovateľskú obec na veľtrhu zastupoval básnik Jozef Leikert, známy aj ako autor literatúry faktu, v súčasnosti predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

Náš spolok prezentoval vo svojom knižnom stánku aj ďalšie slovenské preklady, ktoré vyšli pričinením vydavateľských aktivít poľských krajanov: román Antona Hykischa Milujte kráľovnú (2003), Antológiu súčasnej slovenskej poézie (2003), Antológiu súčasnej slovenskej prózy Miesto v príbehu (1998) a ďalšie publikácie tykajúce sa dejín, poľsko-slovenských vzťahov a slovenského výtvarného umenia. Nechýbal ani najvýznamnejší slovenský krajanský časopis vydávaný v Poľsku Život a Almanach Slováci v Poľsku. Za posledných šesť rokov Slováci v Poľsku vydali osem prekladov slovenskej pôvodnej tvorby.