Literárne informačné centrum v spolupráci s partnermi dnes vyhlásilo 8. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa.

Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory v podobe autorských esejí. Súťaž má ambíciu vytvárať stredoškolákom priestor na rozvoj autorského písania a rozvíjať v nich schopnosť kriticky myslieť a argumentovať.

Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl z celého Slovenska. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra v Bratislave.

 

Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5400 znakov vrátane medzier.

Súťažné práce treba zaslať do 15. marca 2018 v elektronickej podobe na adresu: jencova@litcentrum.sk

 

Téma súťaže je každoročne určená tromi myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

 

1.      Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami.

(Pomôcka: Symbolickou predstavou našich prapredkov bola tkanina, ktorú tvoria nite ľudských životov, osudovo popreplietaných tak, že sa z nich nedá vymaniť vlastnou vôľou.)

 

2.      Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, ktorý by mohli riadiť veľmi rafinované mozgy, dokonca raritné mozgy s vysokým IQ.

(Pomôcka: Nový terorizmus je sieť. Hovorí sa o „sieťovej vojne“ (z anglického netwar), kde dochádza ku konfliktom na rôznych spoločenských stupňoch bez tradičných zbraní.)

 

3.      Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov.

(Pomôcka: Moderné technológie okypťujú city o reálne žité udalosti a presúvajú sa do virtuálnej roviny. Spôsobuje to odumieranie ľudskosti.)

 

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, názov školy, vrátane adresy.

 

 

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovila.

Výsledky súťaže budú vyhlásené 24. apríla (utorok) 2018 v Dome kultúry v Šali. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác. Hlavnou cenou súťaže Esej Jána Johanidesa je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue. Ocenených bude ďalších 10 esejí.

 

Partnermi Literárneho informačného centra v Bratislave pri organizácii súťaže Esej Jána Johanidesa sú mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.