Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

vyhlasuje

9. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti od 12 do 15 rokov

E X L I B R I S  H L O H O V E C

na tému

MÔJ NAJÚŽASNEJŠÍ ZÁŽITOK

Kategórie:    1. Návrh na ex libris - základné školy.

2. Návrh na ex libris - základné umelecké školy.

3. Originálny ex libris - základné školy.

4. Originálny ex libris - základné umelecké školy.

Súťažné práce zašlite do 30. apríla 2005 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

Ďalšie informácie získate na tel. č. 033/7424657

e-mail: info@elap-hlohovec.sk,  www.elap-hlohovec.sk