Nasledujúce správy sú ešte z predvianočného obdobia, keďže počas sviatkov sa stíši aj vydavateľský i kníhkupecký život. Najväčšie podujatie sa konalo v piatok 13. decembra. Budmerický deň Spolku slovenských spisovateľov bol zorganizovaný pri príležitosti 90. výročia ustanovenia SSS, zároveň bol venovaný 25. výročiu Literárneho týždenníka a Dotykov. Toto kultúrno-spoločenské stretnutie malo širokú odozvu a predseda SSS Miroslav Bielik konštatoval, že dostali množstvo pozdravov od osobností kultúry, politiky, vedy a duchovenstva. Pripomenul, že od májového zhromaždenia (2013) sa zo všetkých síl snaží Spolok oživiť a pozitívnou správou je, že od júna pribudlo do tejto u nás najstaršej spisovateľskej organizácie 82 nových členov. Spisovatelia majú dnes podľa Bielika „právo slobodne tvoriť, ale aj povinnosť pranierovať spoločenské neduhy“. V tomto roku Spolok plánuje zorganizovať napríklad festival poézie slovanských národov či v spolupráci s Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska a Literárnym informačným centrom Dni slovenskej literatúry – predstavenstvo SSS prezentovalo aj spoločné vyhlásenie. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Ivan Gašparovič a jeho pozdrav prítomným tlmočil vedúci Kancelárie prezidenta SR Ján Šoth, vystúpil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý navrhol Spolku zmluvu o vzájomnej spolupráci a odovzdal pozdrav od predsedu vlády Roberta Fica. V prejavoch pokračovali predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, Otakar Kořínek za Literárny fond, predseda AOSS Ľubomír Belák, riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, Peter Mišák prečítal pozdrav od Rudolfa Schustera… Sympaticky sa prihovoril zhromaždeniu aj starosta Budmeríc Jozef Savkuliak, ktorý poskytol pre túto príležitosť priestory kultúrneho domu a občerstvenie. Záver podujatia patril mladým autorom v súvislosti s  Cenou Rudolfa Fabryho (organizujú: Národné osvetové centrum, LIC, Dotyky, obec Budmerice), slávneho budmerického rodáka, získala ju Katarína Hrabčáková.