Koncom októbra si na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach pripomenula 90. výročie svojho založenia Verejná knižnica Jána Bocatia. Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili aj osobnosti kultúrneho a spoločenského života, predstavitelia kultúrnych inštitúcií, zahraniční hostia a tiež ľudia, ktorých život je už dlhé roky spätý s knižnicou. O umelecké spestrenie sa postarali herci Štátneho divadla Dana Košická a Milan Antol, ktorí predviedli ukážky z hry Rudolfa Schustera Ján Bocatius.

Inštitúcia s názvom Štátna verejná knihovňa, predchodkyňa Verejnej knižnice Jána Bocatia, vznikla uznesením Rady mesta Košice v septembri 1924, pričom nadviazala na knižnicu zaniknutej košickej Právnickej akadémie. V súčasnosti knižnica poskytuje svoje služby na pracoviskách v centrálnej požičovni, piatich pobočkách, regionálnom a hudobnom oddelení. Má 9 500 čitateľov, 280 000 dokumentov; ročne 450 000 výpožičiek a 120 000 návštevníkov, vrátane účastníkov kultúrnych podujatí. V priestoroch knižnice vyvíjajú činnosť viaceré kluby. Špecifikom je Galéria Nova, ktorá je jednou z troch galérií na Slovensku zameraných na fotografiu.

V súvislosti s poslaním knižnice jej riaditeľka Klára Kernerová uviedla: „Výpožičné, informačné a vzdelávacie aktivity, prednášky, besedy, koncerty a výstavy oprávnene zaraďujú Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach už deväť desaťročí medzi významné inštitucionálne základne kultúry a vzdelávania občanov mesta Košice i širšieho regiónu.“