ABY TO ISKRILO

Slovensko bude hlavným hosťom Medzinárodného knižného veľtrhu detskej knihy v Bologni 2010. Jedným z prvých krokov bola tlačová konferencia na tomto ročníku, ktorú otvorila riaditeľka veľtrhu Roberta Chinni. Za slovenskú stranu na nej vystúpili generálny riaditeľ sekcie umenia MK SR Peter Kováč, riaditeľ LIC, hlavný organizátor hosťovania, Alexander Halvoník, ilustrátor Karol Kállay a na záver aj veľvyslanec SR v Taliansku Stanislav Vallo. Najzaujímavejšie však boli vystúpenia našich talianskych priateľov, ktorí nám prisľúbili pri našej prezentácii všestrannú pomoc. Bola to pani Grazia Gotti z kultúrneho združenia Giannino Stoppani, assesor pre kultúru mesta Tavagnaco Gian Franco Bolzano a predovšetkým profesor univerzity Udine Livio Sossi, veľký milovník a obdivovateľ slovenských kníh pre deti. Svoje nadšenie neprejavuje len slovami, ale aj skutkami. V lete zorganizoval prekladateľskú súťaž Cena Estroverso. Účastníci si vybrali dovedna šesť slovenských kníh pre deti a vzniklo 11 rôznych prekladov. Cenu získala za preklad diela Jána Uličianskeho Mama má Emu Darina Šestáková-De Bartoli. Mama má Emu patrí medzi profesorove veľmi obľúbené obľúbené knižky a s jej prekladom sa o cenu uchádzali až traja prekladatelia. Livio Sossi hovorí, že preklady slovenských kníh nevychádzajú nie preto, že sú v jazyku malého národa, alebo žeby nebodaj neboli dosť dobré, ale preto, že sa jednoducho nestretli so správnym vydavateľom či editorom. Tí správni partneri o seba necinkli. A tak urobil krok, aby to zaiskrilo najprv medzi dielom a prekladateľom. Verí že nezapálil len ďalších nadšencov pre naše detské knihy, ale rozšíril aj možnosti, aby na seba natrafili tí správni ľudia, ktorí s rovnakou láskou ako on budú propagovať slovenskú detskú knihu.