Predajná výstava zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry Academia jar 2012 propagovala okolo 3 tisíc knižných noviniek zo širokého spektra vedných odborov z najnovšej produkcie 30 popredných vydavateľstiev z Európy a USA v priestoroch bratislavskej Lyceálnej knižnice (27. – 30. marca 2012). Prvýkrát medzi nimi SLOVART, G.T.G., predstavil nové vydavateľstvo IGI-Global, ktoré sa zameriava na transformačné technológie a je zároveň jeho výhradným zástupcom na Slovensku. Túto výstavu charakterizovalo niekoľko zaujímavostí: 10-zväzková Encyklopédia práva, kolekcia lexikografických príručiek exotických jazykov (napr. jazyky Oceánie, nílsko-saharské jazyky), Encyklopédia ohrozených jazykov, publikácie s aktuálnou témou euro a finančná kríza, ako aj rozsiahla Encyk­lopédia kreativity, 4-zväzková Kultúrna sociológia stredného východu, Ázie a Afriky, 2-zväzková Čínska literatúra. Mimoriadnu pozornosť však vzbudila kolekcia kníh o Slovensku od zahraničných autorov z rôznych zahraničných vydavateľstiev, medzi ktorými bola aj najmenšia kniha výstavy z Kanady Malý sprievodca zvykov a kultúry Slo­venska. Pre návštevníkov opäť SLOVART, G.T.G., poskytol 10 % zľavu.