Od 4. do 10. novembra usporiadala spoločnosť SLOVART, G.T.G., jesennú predajnú výstavu zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry Academia. Konala sa tradične v bratislavskej Lyceálnej knižnici. Vyše tisíc najnovších knižných titulov z vybraných vydavateľstiev z Veľkej Británie, Holandska, Nemecka a USA bolo z takmer všetkých vedných oblastí. Najbohatšiu kolekciu tvorila medicína. Z ďalších oblastí to tentoraz bola ekonómia a manažment, história, politika a medzinárodné vzťahy. V ponuke boli aj nové encyklopédie, ako napr. Encyclopedia of Geo graphy, Encyclopedia of Nano scien ce and Society, Concise Encyclo pedia of Ener gy Systems, Encyclope dia of Research Design, The Wiley Encyclopedia of Packaging Technolo gy a ďalšie.

Na slávnostnom otvorení predajnej výstavy sa zišli záujemcovia o knižné novinky zo svojich odborov a pracovníci knižníc, aby „zachytili“ do svojich fondov aktuality. Táto výstava sa niesla – ako povedala vo svojom príhovore riaditeľka spoločnosti Ing. Ľudmila GROSSOVÁ – v zna mení tradície a inovácie. Tradícia na výstave znamenala, že nové knižné tituly možno kúpiť klasicky ako v kamennom kníhkupectve, inováciu predstavil e-obchod spoločnosti a špeciálna prezentácia e-kníh a služieb zahraničných vydavateľstiev, ktorú sprostredkovali zahraniční lektori. E-knihy vydavateľstva de Gruyter a Cambridge Univer sity prakticky predviedli Marek a Jacek LEWINSOVCI, zoznámili s ich webovými stránkami a možnosťami, ktoré ponúkajú. Zároveň poinformovali aj o ďalších zaujímavostiach iných vydavateľstiev z prostredia e-kníh a najnovších svetových trendoch v tejto oblasti.