Revue svetovej literatúry venovala v posledných dvoch ročníkoch dve čísla súčasnej africkej literatúre, v najnovšom čísle, ktoré zostavila Dobrota Pucherová, predstavuje našim čitateľom tvorbu afrických autorov, ktorí žijú v Európe a USA. Je to literatúra silne príbehová, svieža aj bez formálnych inovácií, jej novosť spočíva v rozprávaní nových príbehov. Prinášajú odlišný pohľad na Západ, vnímajú ho očami obyvateľov s celkom iným zázemím, ako majú jeho starousadlíci. Hlasy spisovateľov africkej diaspóry upozorňujú na životný pocit miliónov Afričanov medzi nami v Európe či v USA. Mimoriadne presvedčivá je Somálčanka Ayan Hirsí Alí, ktorá sa v bežných reáliách našej kultúry pohybuje ako v rozprávke – je nimi taká očarená, až si začíname pripúšťať ich nesamozrejmosť. Nigérijčanka Seffi Atta zase ukazuje hrdinku, ktorej chvíľu trvá, kým dospeje k vnútornému rozhodnutiu zapojiť sa do fungujúcej anglickej spoločnosti, keďže skôr než ju skutočne spoznala, pohŕdala ňou. Próza Nigérijčanky Chiky Unigwe upozorňuje, že pre mnohé čierne ženy má Európa iba jednu pracovnú ponuku – prostitúciu. Jej krajan Helon Habila zaznamenáva, ako ťažko prisťahovalci prežívajú v našich zemepisných šírkach zimu. Ak uvážime, že toto číslo sa venuje výhradne literatúre písanej v angličtine – pričom, samozrejme, nemôže pokryť ani túto problematiku – ľahko si predstavíme, koľko tajomstiev nám skrýva ešte terra incognita frankofónnych a po portugalsky píšucich autorov afrického pôvodu.