Významná pentalógia vedca a  podnikateľa Štefana Kassaya Podnik a  podnikanie, obsahujúca súbor znalostí potrebných pre riadenie podniku, vychádza postupne vo viacerých cudzích jazykoch. Po prvých troch zväzkoch v angličtine prichádza k čitateľom aj v ruštine, poľštine a maďarčine. Prvý zväzok publikácie v maďarskom jazyku vydalo Vydavateľstvo VEDA v spolupráci s Vydavateľstvom Gondolat pod patronátom Európskej akadémie vied a  umení v  Salzburgu. Úvodný diel s  názvom Podnikateľské prostredie v  sebe spája teoretické poznatky s príkladmi a metódami riešenia konkrétnych problémov v praxi. Okrem maďarského prekladu tento rok vyšiel aj druhý zväzok pentalógie v ruštine (VEDA a Nauka, vydavateľstvo Ruskej akadémie vied a umení).