Zuzana Chlebová (1987) je internou doktorandkou na Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK. Zaoberá sa témou filozoficko-estetických predpokladov interpretácie umeleckého diela. Pre Knižnú revue pripravuje recenzie diel z oblasti umenovedy, navyše sa aj sama podieľala na vzniku zborníka Interpretácia textu v medziodborových súvislostiach, ktorého reflexiu tiež prinášame.


Z beletrie mám teraz aktívne rozčítaných dvoch autorov: Umberta Eca (Pražský cintorín) a Josepha Rotha (Pochod Radeckého). Je skvelé, že prednedávnom vyšli nové preklady Rothových diel. Teším sa na čítanie románu Hotel Savoy a zrejme siahnem aj po fejtónoch, reportážach a denníkových zápiskoch Cesty do Ruska. Letná návšteva Vily Tugendhat v Brne podnietila môj záujem o román Simona Mawera Skleněný pokoj. Som zvedavá na publikáciu Andrey Euringer – Bátorovej Akčné umenie na Slovensku v  60. rokoch 20. storočia – Akcie Alexa Mlynarčíka a  knihu Oxymorón & pleonasmus – Texty kritické a projektivní teorie architektury, ktorú editorsky pripravila Monika Mitášová. Chytím ich jednu po druhej do rúk po dočítaní knihy Konrada Paula Liessmanna Univerzum věcí – K  estetice každodennosti. Začiatkom leta som zvolila lektúru z  úplne iného súdka: životopis Steva Jobsa. Čítam ju však sporadicky a  navyše slimačím tempom. Z  oblasti knižného sveta mi leto spríjemňovala skvelá monografia Zuzany Šidlíkovej Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1939).