Ako čítame?

Pracovný seminár Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov sa uskutoční v utorok 14.12.2004 od 9.00 na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Cieľom seminára je prezentácia výsledkov výskumov čítania a percepcie textov PIRLS a ČÍTANIE 2004, ako aj výskumu informačného správania VEGA 1/9236/02. Odborná verejnosť je vítaná bez konferenčného poplatku.