Veľmi dobre. Preto vám z nej prinášame niekoľko fotiek. Diskusia, ktorá sa niesla pod hlavičkou "Vyšehradské literárne štipendium 2017", sa uskutočnila 4. mája 2017 na pôde Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. Publikum tvorili miestne študentky a študenti. Hosťami moderátorky Iris Kopcsayovej boli jarní VLRP štipendisti a štipendistky v Bratislave, konkrétne poetka Irena Šťastná z Českej republiky, maďarský autor Zsigmond Kassai, poľský spisovateľ, reportér a znalec Slovenska Ziemowit Szczerek a spisovateľka Jana Beňová za Slovensko. Keďže jarné štipendium začalo iba nedávno, spisovateľka Zuska Kepplová mala za úlohu porozprávať niečo zo svojich skúseností s týmto štipendiom z roku 2013, kedy na ňom participovala v Prahe. Diskusiu z poľštiny a maďarčiny tlmočili Júlia Batmendijnová a Enikő Bothová. Fotil Milan Perfecký.