Ako je to vlastne s vydávaním pôvodnej tvorby na Slovensku? Opakovania niektorých autorov aj novinárov o jej nedostatku vyplývajú z ich neinformovanosti. Problém nie je v počte, ale v slabom alebo presnejšie nijakom zviditeľňovaní slovenskej literatúry, o reflexii ani nehovoriac. Pomôcť záujemcom o pôvodnú tvorbu má už siedmy raz naša letná príloha s bilančným hodnotením edičného roka 2007. Spolu s autormi príspevkov sme často uplatnili až detektívne metódy, aby sme sa k niektorým titulom dopátrali. Náš knižný trh však občas pripomína Akty X alebo dobre organizované ilegálne hnutie, a tak sumarizujúce pohľady nie sú vyčerpávajúce. O to nám ani nejde. Ponúkame čitateľom akýsi kompas v minuloročnej produkcii. O poézii už siedmy raz napísal Radoslav Matejov, o próze po ročnej prestávke Alexander Halvoník a v duchu edičného roka 2007 s mimoriadnym počtom knižných debutantov prinášame aj mi troch hodnotiacich debutantov. K literatúre pre deti sa vyslovila Timotea Vráblová, autorom príspevku o literárnej vede je Jaroslav Vlnka a o literatúre faktu Ľuboš Svetoň. Každý z autorov si zvolil svoj pristúp k uchopeniu problému, jedno však majú spoločné. Hodiny a hodiny čítania, hodiny a hodiny písania s jediným cieľom. Pokúsiť sa aspoň naznačiť, čo sa vlani v slovenskej literatúre udialo. Môžeme s ich prácou súhlasiť alebo nesúhlasiť, polemizovať, ale jednoznačne musíme prejaviť uznanie za tisícky prečítaných strán. Uvítame, ak nám napíšete, ktorý zo zvolených autorských prístupov sa vám ne/páčil, ako aj iné pripomienky. Pre troch čitateľov máme za odmenu pripravené knižky. Ďakujeme všetkým vydavateľom a autorom, ktorí nám poskytli knižky. Ďalšia Knižná revue vyjde 30. júla.

Margita Bíziková