Hudobník Štefan Danko debutoval roku 2006  knihou spomienok Osudy kapelníka alebo Ako žila slovenská bigbítová generácia a možno ho označiť za prvolezca v tejto oblasti. Až po ňom nasledovali podobne zamerané knihy Fedora Freša, Juraja Šeba, Tomáša Berku. Spomienky prirovnáva k hre, tú istú skladbu možno opakovať viackrát, a zakaždým ju prežívať inak. Aj preto je časť jeho najnovšej knihy Od praveku k ro­kenrolu. Ako sa rodila populárna hudba na Slovensku (Ideál 2011) takmer totožná s tou predchádzajúcou, líši sa v niektorých detailoch. Autor však redukuje svoje rozprávanie, a tak druhá kniha má menší rozsah. Novým prvkom a obohatením je pohľad do histórie. Autor nás zavedie v dejinách hudby do obdobia pred rock, swing, tango. Encyklopedicky zaznamenáva tie najdôležitejšie udalosti, aby nastolil otázku, v čom je príčina kultúrneho úpadku kedysi kozmopolitnej metropoly Európy v druhej polovici 20. storočia. Najvýznamnejším obdobím jeho života sú šesťdesiate a sedemdesiate roky, teda aj v knihe im venuje najrozsiahlejšiu kapitolu. Okrem veselých zážitkov z prvých kapiel, koncertov či ciest s profesionálnym orchestrom sa venuje aj rôznym dobovým muzikantským problémom a prostredníctvom nich približuje aj bratislavské reálie, architektúru či kultúrne možnosti. Rozprávanie Štefana Danka možno vnímať z rôznych polôh. Bol pri zrode slovenskej populárnej hudby ako poslucháč, muzikant, redaktor, dramaturg a jej glosátor