Ako písať vedu

Je do veľkej miery prekvapením, že sa vedecká, odborná kniha, pretože Fašizmus Jakuba Drábika ostáva napriek všetkému odbornou publikáciou, stane bestsellerom. A je irelevantné, či je to iba výsledok dobrého načasovania vy­dania, pár mesiacov pred voľbami alebo náhlym záchva­tom verejnosti záujmu o dejiny a ich presah do súčasnosti.

Úspech Drábikovej knihy však nespočíva iba v tom, že od nej azda čitatelia očakávali vysvetlenie úspechu slovenských agronacistov, pretože napokon nič také nebolo zámerom knihy a nič také Drábiko­va podrobná práca ani neprináša. Len málokto z tých, ktorí knihu naozaj prečítali celú, k čomu sa pochopiteľne prizná len ten, kto to urobil, v sebe objavili novú vášeň pre pochopenie revolučného rozmeru európskeho nacizmu a fašizmu, tézu, ktorá viac ako všetky ostatné podnety najlepšie syntetizuje Drábikovu prácu.

Zásadný prínos diela teda nespočíva v akejsi schopnosti predikovať ex event z obdobia nástupu nacistov a fašistov v Európe a povojnovej reorganizácie týchto hnutí, budúci vývoj a ani v Drábikovej polemike s historikmi, ktorí na rozdiel od neho označujú Tisov ľudácky režim za fašistický, ale v kompaktnej sume vedomostí, trajektórii vývoja, interakcie dejín, ktorú autor udržal pod empirickou kontrolou.

Prvý a výnimočný prínos knihy je, že Slovensko dnes disponuje zásadným referenčným dielom k problematike a už dnes je súčas­ťou odborno-znaleckých posudkov na rôznych úrovniach sporov a polemík. No kniha má ešte jednu prednosť. Je napísaná ľahkým a pútavým jazykom, za hranicou popularizácie vedy a ukazuje to, akým spôsobom sa dajú predávať poznatky aj širokému publiku. V tejto súvislosti je škoda, že nemáme, na rozdiel do Čechov (a iných), významnú cenu za najlepšie odborné dielo, ktorá by zohľadňovala aj literárny rozmer vedeckého textu. Takáto cena by určite prispela k tomu, aby mladá slovenská veda masívnejšie a bez tradičného zahriaknutia, alebo urážania sa, sprostredkúvala svoje poznatky širokému publiku.

Od úspechu kvalitných kníh (a teda aj kvalitnej akademickej tvor­by) sa zásadným spôsobom odvíja schopnosť kultivovať spoločenské myslenie a pestovať kolektívnu intelektuálnu imunitu.

 

Autor je publicista a spisovateľ