V slovenskom stánku

Slovensko ako jedna zo 40 krajín sveta prezentovalo najnovšiu knižnú tvorbu v samostatnom stánku na parížskom výstavisku Porte de Versailles od 22. do 25. marca 2013. Čestnými hosťami tohtoročného Salonu boli Rumunsko ako krajina a Barcelona ako hlavné mesto literatúry. Literárne informačné centrum pripravilo expozíciu takmer 300 knižných titulov od dvadsiatky slovenských vydavateľov a asi tridsiatku DVD slovenských filmov (zo Slovenského filmového ústavu) v stánku Y 71.

Prezentácia tvorby V. Šikulovej

Salon du livre

Slovenskú literatúru reprezentovala prozaička Veronika Šikulová na večere (v piatok 22. marca o 19. hod) určenom predovšetkým poslucháčom slovakistiky, ale aj ostatným záujemcom na INALCO v Paríži (Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Národný ústav východných jazykov a kultúr). Večer pod názvom Les lieux dans le réseau (Miesta v sieti) pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku, Slovenským inštitútom v Paríži a INALCO. Francúzsky herec a režisér Michel de Maulne na úvod večera prečítal ukážku z románu slovenskej autorky Miesta v sieti (vo francúzskom preklade Marie Christine Hubert), s ktorým sa vlani stala finalistkou prestížnej literárnej Ceny Anasoft litera. Po uvítaní slovenskej lektorky na INALCO Pavlíny Šperkovej poslucháčom priblížila literárnu tvorbu Veroniky Šikulovej riaditeľka LIC Miroslava Vallová. Vo vzájomnom rozhovore a neskoršej diskusii sa hovorilo o povolaní spisovateľa, o postavení autorky v rodine rozprávačov, o autorkinom otcovi Vincentovi Šikulovi a svokrovi Jozefovi Mihalkovičovi, o európskych literárnych súvislostiach aj o zvyšovaní záujmu o čítanie. Keďže Veronika Šikulová pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, problém čítania a propagácie literatúry dobre pozná. Napriek všetkým snahám knižnice získavať mladých čitateľov však pokladá za najdôležitejšie, aby s deťmi čítali doma rodičia. Na záver podujatia ešte Veronika Šikulová prečítala niekoľko ukážok zo svojej najnovšej knižky Diera do svetra (Vydavateľstvo Slovart 2012). Prezentácie sa zúčastnili viacerí prekladatelia slovenskej literatúry ako Arlette Cornevin, Peter Brabenec, Catherine Servant, Soňa Tarabová a ďalší. Prekladatelia prejavili záujem o jej diela, zostáva však najväčší problém – nájsť vydavateľa.

Ako jedna z možných ciest presadiť slovenskú literatúru na frankofónnom knižnom trhu a pritiahnuť na ňu pozornosť širokého čitateľského potenciálu, je ponuka na čestné hosťovanie Slovenska na parížskom Salon du livre v najbližších ročníkoch, ak nie ako samostatnej krajiny, tak v rámci spoločného hosťovania krajín V4. Rumunsko ako tohtoročný čestný hosť – označené za najvýznamnejšiu frankofónnu krajinu v Európe – aj napriek nepriaznivej domácej politickej a ekonomickej situácii a z nej vznikajúcich rozporov medzi spisovateľmi, výrazne profitovalo z ústrednej prezentácie na Salone – štyridsiatkou prekladov diel súčasných autorov do francúzštiny, rozšírením prekladateľskej základne, osobnými kontaktmi rumunských autorov s francúzskymi vydavateľmi...

Marta Bábiková