V  utorok 14.  februára bol hosťom Dada Nagya v  bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej Milan Augustín, autor dvoch desiatok kníh. Témou disku­sie bola jeho najnovšia …uneste pápeža! z obdobia druhej svetovej vojny o tajnej di­plomacii. Ako je pre autora, historika a ces­tovateľa príznačné, v  svojom rozprávaní sa dostal do rôznych historických období a  rôznych miest. Samozrejme, nemohlo chýbať ani rozprávanie o  jeho rodisku, Banskej Štiavnici, o ktorom napísal knihu Démon mesta (2010, kniha je už vypreda­ná). Na otázku, kde sú jeho hranice beletri­zácie histórie odpove­dal:  ,,S  históriou je to ako s peknou ženu, tre­ba s  ňou zaobchádzať opatrne.“ Dodal, že svo­jim historickým príbe­hom dodáva širšie poza­die, lebo ho podľa neho potrebujú, aby čitateľo­vi neponúkal niečo ako cestovný poriadok.