Pred necelým rokom som vydala svoju prvú knihu Objavte seba, objavte šťastie. Na začiatku som sa usilovala nájsť vhodného vydavateľa. Oslovila som viacerých, no neúspešne. Preto som začala hľadať možnosti, ako by sa kniha mohla dostať k čitateľom. E-kniha bola praktickým riešením a naplnením môjho zámeru – odovzdať ľuďom posolstvo o objavení seba, svojho vlastného šťastia. Veľkou výhodou vydania knihy elektronickou formou okrem ekologického hľadiska je aj možnosť interaktivity. Čitateľ môže priamo v nej kliknúť na vyznačené slovo a dozvedieť sa ešte viac doplnkových informácií. Kniha sa zaoberá okrem iného syndrómom vyhorenia a v druhej časti ponúka aj šesť metód, ktoré čitateľom pomôžu pri objavovaní vlastného šťastia.

E-kniha však zatiaľ dokáže uspokojiť iba určitý okruh príjemcov. Väčšina slovenských čitateľov si ešte stále chce chytiť knihu do ruky. Pohodlne sa usadiť a  pri čítaní si oddýchnuť. Počítač, čítačka alebo telefón, na ktorých je možné e-knihu čítať, v mnohých vyvoláva pocit práce, a nie oddychu. Preto uvažujem o vydaní knihy aj v tlačenej forme. Bola by som rada, keby bola čitateľom k  dispozícii najneskôr do troch mesiacov. Na druhej strane, je tu stále ešte aj ekonomické hľadisko. Preto som sa rozhodla pripraviť pre tých, ktorí si už dávnejšie tlačenú knihu chceli kúpiť, predpredaj za zvýhodnenú cenu na stránke www.styl-stastie.eu. Stačí napravo kliknúť na ikonu nákupného košíka, a tak prispieť k rýchlejšiemu vydaniu knihy.

V  súčasnosti zbieram materiál na druhú knihu, realizujem prieskum Ako zmeniť strach na šťastie? Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kontaktujte ma na e-mailovej adrese.