Akrobacie nad všedným dňom

Ako jeden z najpozoruhodnejších básnických talentov súčasného Slovenska označuje česká literárna kritika Mariána HATALU, ktorému v pražskom vydavateľstve Akropolis práve vyšiel reprezentatívny výber z jeho diela pod názvom Provazochodec. Hatalove verše preložil do češtiny Petr SKARLANT, ktorý v doslove tejto knihy píše: „Hatala je minimalista, je civilný a vecný. Nepestuje zámerne krásu nezmyslu, na to si poéziu príliš váži. Reč je mu nástrojom, kľúčom, pakľúčom, zbraňou, liekom aj filozofickým systémom.“ Jazyk je preňho aj hudobným nástrojom, cíti rytmus, nápev, jeho básne sú neobyčajne muzikálne, aj keď sa neutieka ku klasickým rýmovým formám. Hatala využíva asonanciu, aliteráciu, predovšetkým je však majstrom slovnej hry, akrobatom, ktorý, presne podľa slov svojho duchovne spriazneného predchodcu Ferlinghettiho, „vylieza až k visutému lanu vlastnej výroby a balansujúc nad morom očí, nad morom tvárí krok za krokom sa posúva na druhú stranu dňa“. Podobne to bolo i v Prahe. Mariána HATALA dokáže verše nielen virtuózne napísať, ale i podať, predniesť: bez pátosu, ale o to autentickejšie. V kníhkupectve Academia na Václavskom námestí sa 1. novembra konala slávnostná prezentácia Provazochodca spojená s autogramiádou. Počas autorského čítania cengali za oknami električky, ale nikoho nerušili, skôr dopĺňali mestský charakter tejto poetiky, poézie všedného dňa. Vydavateľstvo Akropolis zaradilo Hatalu ako prvého slovenského autora do cyklu knižných básnických portrétov, v ktorom nedávno vyšiel napríklad Jiří Gruša či Jaroslav Seifert.

Marián HATALA čítal aj 2. novembra v Týnskej literárnej kaviarni. 

Wanda Heinrichová