9.3. navštívila Knihy LIC bulharská poetka a prekladateľka, zakladajúca členka frankofónneho festivalu Cap à l'Est Aksinia Mihaylova, ktorá je aj laureátkou Apollinairovej ceny za rok 2014.

Úvodného slova a moderovania celého večera sa ujala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Divákov privítal aj riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Pierre Jarjanette. Nasledoval prednes tvorby, v bulharčine a francúzštine svoje texty čítala autorka sama, preklady jej básní od Viery Prokešovej a Igora Hochela predniesla herečka Anna Rakovská. K vzácnej návšteve sa pridal aj riaditeľ festivalu Cap à l´Est Michel de Maulne. Podujatie sa konalo v rámci mesiaca frankofónie.

Aksinia Mihaylová podľa vlastných slov napíše počas roka približne pätnásť básní, snaží sa zachytiť energiu, ktorú okolo seba pocíti, a vtedy nezáleží, v akom jazyku túto energiu pretransformuje do básne.