Aktuálna téma: zariaďovanie knižníc

Vďaka aktivite Spolku slovenských knihovníkov a Goetheho inštitútu sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici v Bratislave (9. novembra) prezentácia nemeckej firmy LENK zo Schőnheidu, ktorá sa špecializuje na zariaďovanie knižníc rôznych typov. Táto rodinná firma má za uplynulých 15 rokov za sebou celý rad plánovaní a realizácií väčších a menších knižníc. Jej výrobný program zohľadňuje moderné a funkčné prvky zakomponované do návrhov knižničného zariadenia, ale aj jeho účelnosť a vhodnosť pre pracovníkov knižníc po zdravotnej stránke. Niektoré typy nábytku si mohli prítomní ,,naživo“ prezrieť. Medzi nimi dominoval výpožičný pult s nastaviteľnou výškou. Veľký záujem vzbudil aj počítačový plánovací program na zariaďovanie knižníc, ktorý je výborným pomocníkom pre všetkých, čo stoja pred rekonštrukciou alebo zariaďovaním novostavby. Variabilnosť programu poskytuje širokú škálu možností a vizuálnych pohľadov. Prezentácia dokumentovala orientáciu firmy na človeka a jeho optimálne pracovné pohodlie, pričom vychádza z rámcovej smernice pre pracovný priestor a záväzných smerníc EÚ pre túto oblasť. Údaje pre výpočet pracovnej plochy (pre pracovníka i návštevníka) boli naozaj inšpirujúce. Podnetné boli aj ukážky možností riešenia počítačových staníc a úspory pri nákupoch PC až do 80 percent.

Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na seminári a prezentácii firmy LENK, odporúčame kontakt na internete (www.BiblioLenk.de).

-lč-