Dramatik, režisér a teatrológ Karol Horák (1943) získal za svoju tvorbu viacero ocenení. Jeho hry sú zamerané nielen na historické témy, ale aj na aktuálnu problematiku. A práve výber piatich dramatických textov so súčasnou tematikou tvorí publikáciu Hra ako divadlo (Modrý Peter). Prvou z nich je hra so sociálnym rozmerom Hrdzavý dážď, rozprávajúca príbeh dvojice bezdomovcov – ženy a muža, ktorí nazerajú do životov svojich rodín, no nemôžu sa k nim vrátiť, a tak si svoj bezútešný život spestrujú útekom do sveta fantázie. Európa! Ó, Európa… je síce príbehom so športovou tematikou, no zároveň má slúžiť ako podobenstvo k situácii Európy po roku 1989. Domov z plastelíny s podtitulom Postmoderný­postdramatický stereodiskurz vychádza zo starogréckeho príbehu o Faidre a jej láske k nevlastnému synovi Hipolytovi. Generačnou výpoveďou je text Prachy, žúr a svetlo večné, v ktorom postavy bývalých spolužiakov reprezentujú typy zblúdených mladíkov túžiacich po bezstarostnom živote. Posledná hra Buridanov osol je inšpirovaná paradoxom francúzskeho filozofa Jeana Buridana. Horák v nej cez postavu sedemdesiatnika Ivčica interpretuje minulosť a súčasnosť, Ivčicov život i osudy jeho blízkej rodiny. Súčasťou knihy je súpis inscenácií Karola Horáka, jeho rozhlasových hier i teatrologických štúdií. Kniha zahŕňa aj doslov Mirona Pukana Dramatická optika Karola Horáka na pulze času.