Aký bol český literárny samizdat?

Na pôde Ústavu slovenskej literatúry SAV bola v priebehu dneška predstavená publikácia Český literárny samizdat (1949 – 1989) za účasti autorov M. Jareša, A. Přibáňovej M. Přibáňa. Diskusiu ku knihe viedol V. Barborík. Novinka z dielne Ústavu pro českou literaturu AV ČR, na ktorej vzniku sa podieľal deväťčlenný tím, pozostáva z dvoch častí. Tá prvá sa venuje literárno-historickému exkurzu a druhá obsahuje rozsiahly slovník s 311 heslami k českému literárnemu samizdatu v rámci časového rámca rokov 1949 až 1989. Okrem zaujímavostí, ktoré sa vyskytli pri zbere materiálov (strojopisy politické a politologické, náboženské, odborné, subkultúrne, literárne, hudobné, výtvarné, divadelné a filmové) a terénnom výskume s pamätníkmi, uviedli autori aj viacero aspektov, ktorých sa kniha drží, či už ide o problém autorského rukopisu a autorského samizdatu, samizdatu s pečiatkou, skupinový samizdat a autorskú samoobsluhu, alebo o samotné vytýčenie si pojmu „samizdatu“. Publikácia okrem toho obsahuje aj bohatú obrázkovú prílohu (nielen) originálnych obálok konkrétnych samizdatov.