Albert Marenčin st. o svojom otcovi

Albert Marenčin poslucháčom v ďalšom dieli série LIC_oral history ponúka vhľad do svojho vnútorného bytia cez postavu otca. Otec poznamenal jeho myslenie a cítenie, nielen keď bol malým chlapcom, ale aj keď sa sám stal otcom a neopúšťal ho na celej jeho ceste životom. Rovnako nezastupiteľná bola pre Marenčina aj rodina, ktorá mu napriek peripetiám a útrapám poskytovala azyl. Rodičovská láska bola neviditeľnou istotou, ku ktorej sa často vracal. Ponorte sa do spomienok Alberta Marenčina v našej podcastovej sérii.    

LIC_Oral history je kolekcia viac ako tridsiatich rozhovorov so slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.