Alina Talibova

Do Bratislavy prišla na štipendijný pobyt po rusky píšuca poetka a žurnalistka z Azerbajdžanu Alina Talybova. Na Slovensku bude do 18. novembra  a počas svojho pobytu bude pracovať na príprave antológie slovenskej poézie, ktorú plánuje vydať v ruštine a v azerskom jazyku. Alina navštívila Bratislavu už vlani v rámci Medzinárodnej dielne prekladu poézie.

(im)