Od 14. do 28. apríla 2007 je na štipendijnom pobyte v Bratislave Alla Mašková, docentka Filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity V. Lomonosova.

Je spoluautorkou viacerých učebníc pre študentov slovenského jazyka (Slovenská literatúra 1945 – 1985, Slovenská literatúra 19. storočia, Slovenská literatúra 20. storočia), zostavovateľkou Antológie slovenskej poézie 20. storočia, autorkou knižnej monografie Slovenský naturizmus.

V súčasnosti sa venuje zostavovaniu antológie slovenskej poviedky 20. storočia, v ktorej bude predstavených okolo 80 spisovateľov. Pobyt v Bratislave využije na konzultácie s literárnymi historikmi, zúčastní sa aj na vedeckej konferencii na FFUK v Bratislave. Zároveň si pripravuje príspevok na moskovskú vedeckú konferenciu o S. Jeseninovi na tému: Ohlasy na život a tvorbu S. Jesenina v slovenskej tlači v 20. a 30. rokoch 20. storočia.

V roku 2006 dostala pamätnú medailu Spolku slovenských spisovateľov za významný prínos k rozvoju slovensko-ruských literárnych vzťahov.

 

Foto: A. Matuška

(dz, aš)