Amrit Mehta o slovenskej literatúre

Na stretnutí s indickým básnikom, prozaikom a prekladateľom Amritom Mehtom v stredu (10. mája) v priestoroch LIC sa návštevníci zoznámili s jeho tvorbou prostredníctvom ukážok z básnickej aj prozaickej tvorby. Jeho poviedku Deti z ášranu prečítala Etela Farkašová vo vlastnom preklade z nemčiny a jeho básne predniesla Mária Bátorová, takisto vo vlastnom preklade z nemčiny. V tomto prípade nešlo o preklad z druhého jazyka, pretože Amrit Mehta tieto básne a poviedku napísal pôvodne po nemecky, keďže je germanista, pracoval ako tlmočník, potom vyučoval nemčinu na univerzite v Čandígarhe a v rokoch 1984 – 1987 pôsobil v Kolíne v nemeckom rozhlase Deutsche Welle, v súčasnosti sa venuje najmä umeleckému prekladu z nemčiny do jazyka hindí (vydal takmer 70 kníh prekladov z nečiny, preložil 250 autorov, okrem iných G. Grassa, E. Jelinek, H. Böll, H. Hesse, M. Frisch, F. Dürrenmatt) a vydáva literárny štvrťročník Saar Sansaar. Jednotlivé čísla tohto časopisu vždy tematicky zameriava na národné literatúry, takto vyšlo aj slovenské číslo. Na preklady z európskych jazykov sa mu podarilo získať na spoluprácu 92 prekladateľov. Všetky texty sám rediguje. Okrem vlastnej tvorby a organizačnej práce spojenej s vydávaním prekladových kníh a časopisu sa zapája do množstva literárnych aktivít v Indii aj Európe. Amrit Mehta priblížil indickým čitateľom Slovensko prostredníctvom tvorby našich súčasných autorov v preklade do hindčiny – román Jozefa Banáša Zóna nadšenia (2012), Antológiu slovenskej ženskej prózy (16 próz vo výbere Etely Farkašovej, 2014), zbierku Martina Solotruka Poetry Reaching Our / Kavita Hath Badati (2015) antológiu New Slovak Literature (19 autorov vo výbere Daniely Humajovej, 2016), a najnovšie románom Michala Hvoreckého Dunaj v Amerike ( 2017). Amrit Mehta svojou tvorbou s výsostne humánnym posolstvom, ako aj bezprostrednosťou, s akou odpovedal na všetky otázky, dokázal, že umenie nepozná hranice a skracuje geografické vzdialenosti. O tom, že literatúra vytvára trvalé priateľstvá, presvedčil svojou účasťou na stretnutí aj bývalý slovenský veľvyslanec v Indii Marián Tomášik.

 

 

  • Amrit Mehta o slovenskej literatúre - 0