Anna Cieplak na Vyšehradskom literárnom štipendiu v Bratislave

Počas roku 2023 privíta Slovenské literárne centrum tradične rezidentov a rezidentky Vyšehradského literárneho štipendia. Prvá medzinárodná skupina už začala svoj šesťtýždňový jarný pobyt v Bratislave a bude tu pôsobiť do 12. júna.

Tohtoročné jarné štipendistky z krajín Vyšehradskej štvorky budete mať možnosť osobne spoznať 29. mája o 18:00 na spoločnej diskusii v Rómerovom dome na Zámočníckej ulici v Bratislave. Témou večera bude literatúra v stredoeurópskom priestore. Všetkých srdečne pozývame.

Rezidentkou, ktorá reprezentuje poľskú literárnu scénu, je prozaička, scenáristka a sociokultúrna animátorka Anna Cieplak. Vďaka svojmu debutu Ma być czysto (Vyčisti to, 2017) sa stala víťazkou prestížnych ocenení Condrad award a Gombrowicz award. Na základe tejto knihy vznikol úspešný film Love Tasting (2021).

Je autorkou knihy Lata Powyżej Zera (Nulté roky plus, 2018) nominovanej na literárne ceny Nike a Polityka’s Passport Award. Napísala tiež knihu Lekki bagaż (Ľahká batožina, 2019) nominovanú na Cenu Európskej únie za literatúru. Za román Rozpływaj się (Rozplynúť sa, 2021) sa stala finalistkou literárnej ceny Niké. Anna je taktiež víťazkou štipendia Albrechta Lemppa 2022.

Vyučuje tvorivé písanie na Sliezskej univerzite v Katoviciach a je spoluautorkou (s Lidiou Ostałowskou) knihy pre deti Zaufanie (Dôvera, 2015).