Antológia poviedok slovenských spisovateliek v Moskve

Eva Maliti Fraňová v Moskve prezentovala antológiu poviedok slovenských spisovateliek Кофе с Бахом, чай с Шопеном (Káva s Bachom, čaj so Chopinom), ktorú zostavila a ktorá v ruskom preklade Niny Šulginy vyšla vo vydavateľstve Forum. Nájdeme v nej poviedky od Etely Farkašovej, Evy Maliti-Fraňovej, Heleny Dvořákovej, Jany Bodnárovej, Jany Juráňovej, Márie Bátorovej, Oľgy Feldekovej, Rút Lichnerovej a Viery Švenkovej. Na podujatí v Slovenskom inštitúte prekladateľka hovorila o svojom vzťahu k slovenskej literatúre a priateľstvách so slovenskými autormi, najmä s Vincentom Šikulom a Margitou Figuli.

Eva Maliti Fraňová potom na pôde Veľvyslanectva SR v Moskve za prítomnosti veľvyslanca SR Petra Priputena prevzala z rúk bývalého prezidenta Republiky Severné Osetsko-Alania Tajmuraza Mamsurova najvyššie severoosetské štátne vyznamenanie, medailu „Na slávu Osetska“, ktorá jej bola udelená za dlhoročnú aktívnu prekladateľskú a literárnu činnosť a propagáciu osetskej literatúry a kultúry.

Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Non/fiction v Centrálnom dome umelca na Krymskom vale sa Eva Maliti Fraňová zúčastnila aj prezentácie jubilejného čísla časopisu Inostrannaja literatura, ktorý oslavuje 60 rokov od svojho vzniku.