Na Veľvyslanectve SR v Moskve sa 13. marca konala prezentácia 1. dielu Antológie slovenskej novely, ktorú zostavila slovakistka Alla Mašková. Na prezentácii sa na pozvanie riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve Petra Birčáka zúčastnil aj literárny vedec Viliam Marčok. Antológia vyšla s podporou Komisie Slolia.

A. Blahová   

 

Foto: A. Matuška