Antológia slovenskej poézie v češtine

Pod názvom ,,Mor ho!", s podtitulom Antologie slovenské protiválečné poezie k 60. výročí SNP vyšiel na sklonku roka 2004 v českom vydavateľstve Arista v prekladoch Martina Kučeru vyše 400-stranový výber z tvorby slovenských básnikov rôznych generácií  a básnických smerov. Ich témou je druhá svetová vojna a odboj proti fašizmu.

Antológia pokračuje v približovaní slovenskej poézie 20. storočia českému čitateľovi. Martin Kučera preložil a zostavil aj antológiu slovenskej poézie od počiatkov slovenskej moderny až po autorov debutujúcich v 60. rokoch Blýskání nad Tatrou (Praha, Arista 2002). Tentoraz zo špecifického uhla “rôznorodého frontu protivojnových básnikov”, ktorý v sebe zahrnul aj autorov “protivojnovej literárnej opozície” – ako to autor vymedzuje v záverečnej štúdii pod názvom Katarze bolesti a vzdoru. A tak okrem básnikov, ktorí priamo písali o Povstaní a zápase proti fašizmu na sklonku druhej svetovej vojny, sa do antológie dostali aj básnici katolíckej moderny: Silan, Zvonický, Haranta, Oliva, Motulko, ale aj veľká skupina nadrealistických básnikov. Najobsiahlejšiu časť antológie tvorí súbor nazvaný Bojovníci perom, zahŕňajúci tvorbu autorov v Povstaní priamo neangažovaných, no píšucich so zjavným protivojnovým zameraním (Beniak, Brezina, Bunčák, Fabry, Florin, Hečko, Hlbina, Horov, Kostra, Lukáč, Silan, Smrek, M. Haľamová a iní). V časti Výpovede svedkov predstavuje rozsiahle dokumenty aktérov doby, ktoré svojou umeleckou závažnosťou vypovedajú o celej epoche.

-ab-