Antológia slovenskej poézie v chorvátčine

            Príspevkom k šíreniu slovenskej literatúry v zahraničí je vydanie antológie slovenskej poézie v chorvátčine pod názvom Crna violina (Čierne husle), pomenovanej podľa básne Štefana Krčméryho. Knihu slávnostne predstavili 2. decembra v priestoroch Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Tomislava Cara. Deň pred tým antológiu prezentovali v Devínskej Novej Vsi za účasti prezidentov oboch krajín, Stipe Mesića a Ivana Gašparoviča. Knihu predstavil chorvátsky slovakista Ludwig Bauer, ktorý ju zostavil a preložil verše 50 slovenských básnikov. Antológia obsahuje tvorbu z 20. storočia, najstarší autor je Janko Jesenský, najmladší Marián Grupač. Antológiu uviedol prekladateľ a literárny vedec Ján Jankovič, ktorý pripomenul, že približne tretina slovenských básnikov zaradených do antológie sú zároveň prekladatelia z chorvátskej poézie. Počas večera Ludwig Bauer zarecitoval preklady poézie básnikov, ktorí sa zúčastnili na prezentácii – Erika Ondrejičku, Jána Zambora, Petra Gregora, Pavla Janíka a Mira Mališa.

–bk–