Antológia slovenskej poézie v ruštine

V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave predstavili 21. novembra antológiu slovenskej poézie konca 20. storočia a začiatku 21. storočia Iz veka v vek (Zo storočia do storočia), ktorá vyšla v moskovskom vydavateľstve Pranat s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie a Federálnej agentúry pre kultúru a kinematografiu ku Dňu slovanského písomníctva a kultúry. Zostavovatelia, ruský básnik a prekladateľ Sergej Gloviuk a slovenský básnik Juraj Kalnický, zaradili do výberu ukážky z tvorby 67 slovenských básnikov – od najstaršieho Jána Kostru (1910) až po najmladšieho Štefana Chrappu (1979). Kniha je siedmym zväzkom projektu Slovanská poézia XX. – XXI. storočia, v ktorom doteraz vyšli reprezentatívne antológie z básnickej tvorby macedónskych, srbských, bieloruských, ukrajinských, bulharských a českých autorov bilingválne – v origináli i v ruskom preklade. Na prezentácii boli prítomní i niekoľkí slovenskí básnici – J. Rezník, P. Janík (autor predslovu k publikácii), R. Čižmárik, D. Hivešová-Šilanová, F. Štrauss, J. Majerník, I. Baláž a J. Kalnický, ktorí zarecitovali svoje verše v slovenskom origináli a následne si ich poslucháči mohli vypočuť i v ruskom preklade v podaní I. Kuznecovej, zodpovednej redaktorky projektu.

Ján Bábik