Svoj najnovší historický román Spomeň si na cára uvádzal spisovateľ Anton Hykisch v reprezentačných priestoroch kaštieľa Svätý Anton (bývalý Antol) neďaleko svojho rodiska Banskej Štiavnice. K slávnostnej atmosfére prispelo svojou účasťou aj Literárne informačné centrum.

Podujatie s mimoriadne bohatou účasťou publika sa uskutočnilo v  srdečnej a dôstojnej atmosfére tamojšieho kaštieľa. Riaditeľ Múzea Svätý Anton Marián Číž privítal prítomných a v závere ponúkol aj nový filmový dokument o cárovi Ferdinandovi ako o prírodovedcovi a priateľovi Slovenska. Akciu svojou prítomnosťou poctil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky v Slovenskej republike J. E. Ognian Garkov.

 

Za Vydavateľstvo Matice slovenskej vystúpil riaditeľ Stanislav Muntág, autora pozdravil aj správca Matice slovenskej Miroslav Bielik. Slovo Anton sa tu skloňovalo trikrát. Za literárne informačné centrum o autorovi prehovoril totiž ďalší Anton, vedúci Literárneho oddelenia Anton Baláž, ktorý prítomných v krátkosti oboznámil s najnovším Hykischovým dielom: „Autor v ňom nadväzuje v ňom na líniu svojich úspešných historických románov Čas majstrov a Milujte kráľovnú. Historickým časom v tomto románe je začiatok 20. storočia a rušné a kruté roky prvej svetovej vojny. Ústrednou postavou je Ferdinand Coburský, bulharský panovník z rodu dedičov uhorského trónu Koháryovcov, ktorí boli úzko spojení s dobovým Slovenskom. Coburgovci boli majiteľmi svätoantonského kaštieľa, železiarní a rozsiahlych poľovníckych revírov na Muráni a Horehroní. V románe významnú úlohu zohráva fakt, že Ferdinand Coburský, ktorý žil na bulharskom panovníckom dvore v ustavičných obavách o svoj život, si za členov svojej osobnej ochranky najímal Slovákov z Horehronia.“ Anton Baláž vyzdvihol aj osobné ladenie príbehu: „Autor svoj román Spomeň si na cára písal nielen ako príbeh z histórie, ale zároveň ako osobitý príbeh vlastnej rodiny, tesne spojenej po niekoľko generácií s Coburgovcami a osobitne práve s cárom a exkráľom Ferdinandom, neskôr už len s grófom Rilským.“

Anton Hykisch v záverečnom slove zdôraznil dôležitosť pôvodnej slovenskej tvorby a v priateľských rozhovoroch prejavil prítomným vďačnosť za prejavenú priazeň slovenskej literatúre.

Jeho nový román o vladárskych i životných osudoch bulharského cára má, rovnako ako román o rakúskej panovníčke Márii Terézii, veľkú šancu získať si aj zahraničných čitateľov.

Anna Šikulová