António Lobo Antunes: Hra o prekliatych

António Lobo Antunes (1942) je jedným z najvýznamnejších súčasných portugalských spisovateľov. Je autorom takmer dvadsiatky románov a zbierok poviedok, za svoje diela získal viaceré významné literárne ceny. Z jeho prác spomeňme aspoň Sloniu pamäť, Poznanie pekla, Alexandrínske fado, Prirodzený poriadok vecí, Príručku inkvizítorov (Cena za najlepšiu zahraničnú knihu publikovanú vo Francúzsku), Výzvu krokodílom, Smrť Carlosa Gardela (Cena France-Culture), Nechoď tak rýchlo do tej tmavej noci. Je nositeľom Medzinárodnej ceny latinskej únie za rok 2003 a vo februári 2005 prebral Cenu Jeruzalema.

Román Hra o prekliatychje príbehom morálneho a finančného úpadku buržoáznej rodiny na pozadí udalostí po páde diktatúry v roku 1974. Rodinní príslušníci sa zišli pri smrteľnej posteli starého otca a v honbe za jeho závetom rozohrávajú hru plnú nenávisti, zloby a krutosti. Roku 1985 Hre o prekliatych udelili Veľkú cenu portugalskej spisovateľskej asociácie.

 

V tlačenej podobe Knižnej revue je aj ukážka textu.