V piatok 23. júna sa v priestoroch Café Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci uskutočnilo slávnostné uvedenie dvoch publikácií venovaných dielu architekta Vladimíra Dedečka. Uvedenie kníh v tomto prostredí nebolo náhodné – Vladimír Dedeček je autorom v súčasnosti rekonštruovaného areálu SNG. Slovenská národná galéria sa architektonickému dielu Vladimíra Dedečka venuje systematicky už od roku 2001, kedy došlo k uzavretiu tzv. dunajského krídla a otvorila sa diskusia o budúcnosti galerijných budov.

Na piatkovom uvedení knižných publikácií, venovaných Dedečkovi, sa zúčastnili autori, spoluatori diel a pracovníci SNG. Žiaľ architekt Vladimír Dedeček nemohol byť prítomný, ale zaiste by ho veľký záujem širokého spektra verejnosti potešil.

Teoretička architektúry Monika Mitášová, ktorá je aj autorkou prvej prezentovanej publikácie, vo svojej prednáške predstavila zámer knižného titulu Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. Priblížila spoločenské, kultúrne a akademické faktory, ktoré Dedečka formovali počas štúdia na martinskom gymnáziu, ako aj na bratislavskej Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva. Jeho „stávanie sa architektom“ načrtla aj v hodnotení prvých Dedečkových návrhov školských budov počas pôsobenia v Stavoprojekte.

Druhá rozsiahla publikácia na ploche 872 strán s názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela je textovou, architektonickou a fotografickou interpretáciou významných Dedečkových diel, ktorú editorsky pripravila Monika Mitášová spolu s teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom. Viedenská fotografka Hertha Hurnaus, prítomná aj na uvedení publikácie, sa fotografovaniu Dedečkových stavieb venuje už viac ako desať rokov.

Vladimír Dedeček sa vo svojej architektonickej tvorbe zo 60. – 90. rokov minulého storočia snažil nájsť vlastné architektonické myslenie, vymedziť sa v prostredí socialistického realizmu a ponúknuť vlastnú alternatívu. Preto je dobré, že tak pre odbornú, ako i pre laickú verejnosť vzniklo náročné knižné dielo, ktoré pomôže pochopiť optiku architekta, ktorý významne ovplyvnil koncepciu slovenských stavieb uplynulých desaťročí.

Eva Bachletová