Asen Milčev zo Sofie na štipendijnom pobyte

 Novinár, prekladateľ a vydavateľ Asen Milčev zo Sofie intenzívne propaguje slovenskú literatúru v Bulharsku. Preložil romány M. Hvoreckého EskortaDunaj v Amerike, P. Rankova Matky, J. Beňovej Café Hyena, M. Kompaníkovej Piatu loď a ďalšie. V súčasnosti sa venuje prekladu románu P. Krištúfka Dom hluchého, ktorý je súčasťou literárneho prekladateľského projektu (Európsky kultúrny program Creative Europe) bulharského vydavateľstva Gea-Libris. Asen Milčev v rokoch 1998 – 2002 pôsobil ako kultúrny referent v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.

Foto: Freepik