Aspekt vyhlasuje študentskú súťaž

Aspekt vyhlasuje študentskú súťaž

Feministický publikačný a vzdelávací projekt ASPEKT vyhlasuje súťaž študentských článkov s rodovou a feministickou problematikou. Zúčastniť sa na nej môžu študentky a študenti bakalárskeho a magisterského štúdia s článkom v rozsahu 2 až 10 normostrán. Úspešné články budú uverejnené vo webzine ASPEKTin a ich autorky a autori dostanú knižné publikácie z vydavateľstva ASPEKT. Autorky a autori všetkých prijatých súťažných príspevkov dostanú svoj článok späť aj s poznámkami redakcie. Uzávierka súťaže je 31. marca 2005. Výsledky súťaže budú zverejnené 18. apríla 2005. Bližšie informácie o súťaži nájdete na www.aspekt.sk.