Astorka plná poézie

   Klub Trezor divadla Astorka opäť hostil poéziu. 14. novembra tu Marián HATALA predstavil svoju najnovšiu básnickú zbierku Životopis každodenností, ktorá výberom formálnych jazykových prostriedkov i tematicky voľne nadväzuje na jeho predchádzajúcich päť knižiek. Okrem zopár starších básní alebo ich nových variácií prišla na rad i slide show, teda 17 hudbou preložených fotografií, zachytávajúcich autora počas verejných čítaní i v jeho súkromnom živote. V nemeckej verzii mala premiéru na tohoročnom Knižnom veľtrhu vo Frankfurte. Beznádejne plný Trezor si vypočul aj báseň prednesenú do úplnej tmy a zazneli i dva úryvky z pásma o Hatalovej poézii, ktorú nedávno odvysielalo rádio Devín. 

   Knižku na cestu k čitateľom aj tentoraz vyprevádzali herci domácej scény Zita FURKOVÁ a Vladimír HAJDU. Ten prečítal aj autorovu krátku prózu uverejnenú spolu s ďalšími v letnom čísle týždenníka Domino fórum. Všetci traja aktéri popri tom pohotovo rozohrávali viacero iskrivých dialógov, ktoré vnímavé publikum strhli k spoločnej hre s myšlienkami a slovami, s ich novo objavovanými vzťahmi a súvislosťami. Bola to hra plná prekvapujúcich asociácií a neočakávaných – jazykových i mimojazykových – situácií, skrátka oslava literatúry a jedného zo spôsobov, ako ju možno prezentovať.

-wa-