Čitatelia Knižnice J. Fándlyho v Trnave sa 17. januára stretli na besede so „svojím“ autorom, Štefanom Kuzmom, ktorý sa netají osobným vzťahom k tomuto mestu, čo sa prejavilo aj v románe Stratený boh. Skúsený básnik Kuzma (zaujal súbormi celoživotnej tvorby Mlčanie nepokoja a Prienik do ticha) sa tentoraz sústredil na prózu, veď vlani mu vyšla trojica románov: Stratený boh, Intimita zla Piaty západ slnka, všetky vo vydavateľstve TRIO Publishing. Po autogramoch sa besedníci rozchádzali s prísľubom, že sa opäť stretnú pri uvedení autorovej novej básnickej zbierky Blázniví anjeli.