Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša

V predajni Knihy LIC sme si v utorok 18. 2. v rámci cyklu prezentácií finalistov súťaže Básne SK/CZ 2019 vypočuli autorské čítanie z poetickej tvorby Barbary Vojtašákovej a brnenského autora Lukáša Rýmeša. V rozhovore s moderátorom Michalom Tallom Barbara Vojtašáková porovnala svoj prístup k tvorbe dokumentárneho filmu, ktorý študuje, a k poézii. Film je pre ňu oveľa náročnejšie médium, do jeho možností a poetiky zatiaľ len preniká, kým v poézii sa cíti istejšie. V porovnaní s predchádzajúcim básňami je pri tvorbe novších, ktoré poslala do súťaže, oveľa slobodnejšia pri narábaní s jazykom.

Lukáš Rýmeš sa účasťou v súťaži Básne SK/CZ 2019 vrátil do literárneho života po dvadsiatich rokoch na podnet priateľky. Po takom dlhom období sa zmenil nielen jeho prístup k vlastnej tvorbe, v súčasnosti viac inklinuje k próze, ale aj okruh jeho literárnych priateľov okolo vydavateľstva a časopisu Host.

Nasledujúci utorok sa predstavia básnici Dušan Šutarík a Filip Németh. Facebookové podujatie nájdete na tomto linku.  

  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 0
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 1
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 2
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 3
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 4
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 5
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 6
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 7
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 8
  • Autorské čítanie Barbary Vojtašákovej a Lukáša Rýmeša - 9