Vo štvrtok 11. apríla besedoval Jozef Banáš s popredným nemeckým novinárom a spisovateľom Petrom Pragalom v prestížnej rezidencii Heinricha Schütza (nemecký hudobný skladateľ) priamo v  epicentre Drážďan v rámci programu Literatur lounge o minulosti a prítomnosti strednej a východnej Európy. Peter Pragal uviedol svoju knihu Uvidíme sa opäť, moje Sliezsko a Banáš predstavil svoj román Zóna nadšenia, ktorý vyšiel v Nemecku pod názvom Jubelzone. Slovenský autor si však publikum získal nielen hovoreným slovom, ale zaspieval aj obľúbenú pieseň Uda Jürgensa – Liebe ohne Leiden (Láska bez trápenia). Po autogramiáde spestril Banáš rozprávanie o Slovensku ľudovou piesňou Tancuj, tancuj, vykrúcaj, ktorej refrén nadšení poslucháči spievali spolu s ním.