Pri príležitosti desiateho výro­čia vzniku Spo­ločnosti priateľ­stva Remscheid – Prešov sa v centre kultúry Porýnia­Vestfál­ska v Remschei­de konal týž­deň slovenskej kultúry. Záštitu nad podujatím prevzali vrchná starostka mesta Beate Wilding a veľvyslanec Slovenskej repub­liky v Nemecku Igor Slobodník. V týždni od 14. do 20. júna sa v meste konalo via­cero podujatí prezentujúcich Slovensko. V Mestskej knižnici sa 20. júna predstavil aj spisovateľ Jozef Banáš, ktorý sa v Nemecku dostal s knihou Zóna nadšenia (Jubelzone) do finále literárnej súťaže Johanna Gottfrie­da Seumeho. „Bol som príjemne prekvapený, ľudia kládli zaujímavé otázky. Pýtali sa najmä na pád Berlínskeho múru, znovuzjednotenie Nemecka a rozpad Československa. Keďže som niektoré z týchto udalostí zažíval osobne priamo vo Východnom Nemecku, veľmi ich môj pohľad zaujímal,“ prezradil Jozef Banáš dojmy z besedy. Na budúci rok sa má podob­né slovensko­nemecké kultúrne podujatie uskutočniť v Prešove.