Banbyčitariáda 2009

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej bystrici začala roku 2007 projekt na podporu čítania Banbyčitariáda. Prezentácia rôznych foriem knižničnej činnosti pod šírym nebom, zaujala, a tak sa 27. mája konal 3. ročník.

Stánky priamo na Námestí SNP ponúkali informácie o banskobystrických knižniciach, knižnú burzu (výťažok šiel na charitu), zasadala tu redakčná rada detského knižničného časopisu Džúsik, poskytli priestor na čítanie babičkám z klubu dôchodcov a i. Na pódiu sa striedal program za programom, po živom literárnom kvíze nasledovala interpretácia z tvorby pre deti, pásmo dramatického krúžku, besedy s osobnosťami striedali hudobné produkcie. V kresle pre hosťa sa predstavili herečka Emília Vášáryová a spisovateľ Jozef Banáš. Pod názvom Čítajme všetci – čítajme spolu bol zasa ukrytý blok verejného čítania. Básnika Mikuláša Kováča, ktorého meno knižnica nesie (18. mája by sa dožil 75 rokov), pripomenulo literárne pásmo o jeho živote a diele.

Jana Borguľová