Báseň 2004

Odborná porota vyhodnotila prvý ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2004, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia detského časopisu Maxík. Zapojilo sa do nej 215 súťažiacich. Najlepší boli: I. kategória (1. a 2. ročník ZŠ): 1. Jakub Dovčík (Lenivec), 2. A, ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves; 2. Lucia Žigová (Agáta z plagáta), 2. B, ZŠ J. Alexyho, Zvolen; 3. Mário Kmaťo (Školák Janko), 2. A, ZŠ pre nehovoriacich, Brazolupy. II. kategória 3. a 4. ročník ZŠ): 1. Mária Machová (Zatúlaná lopta), 3. roč., ZŠ I. Krasku, Trnava-Modranka; 2. Daško Tichoň (Mamička), 3. B, ZŠ Komenského, Námestovo; 3. Andrej Capko (Set na dlani), 3. C, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica. III. kategória (5. až 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií):1. Sulamit Pekaríková (Slovo, ktoré bolí...), 9. roč., ZŠ Semerovo; 2. Viktória Baďurová (Sen o rozprávkovej škole), 5. roč., ZŠ pri NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica; 3. Lineta Lúčanská (Zvrat kamarátstva), 5. A, ZŠ Hlboká cesta, Bratislava. Prémie získali: Margita Vojtkuľáková (Dar) , 6. C, ZŠ Novoť;

Elena Sengeveinová (Dážď), 8. roč., ZŠ Semerovo; Roman Balogh (Večnosť), 8. roč., ZŠ Semerovo.

Porota ocenila aj aktívny prístup niektorých škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí. Patrí medzi ne: ZŠ Semerov, ZŠ Komenského v Poprade, ZŠ na Hlbokej ceste v Bratislave, ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch, ZŠ v Trstenej, ZŠ Západ v Trstenej, ZŠ Komenského v Námestove, ZŠ Jilemnického vo Zvolene, ZŠ na Nám. mládeže vo Zvolene.

-r-