BÁSEŇ 2006

Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík vyhlasujú III. ročník súťaže o najlepšiu báseň roka 2006 v troch kategóriách:

I. kategória: žiaci prvých a druhých ročníkov ZŠ

II. kategória: žiaci tretích a štvrtých ročníkov ZŠ

III. kategória: žiaci piatych až deviatych ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Téma básní je ľubovoľná. Rozsah nie je rozhodujúci. Každý účastník môže do súťaže poslať najviac tri ukážky svojej tvorby.

Súťažné príspevky treba poslať napísané na písacom stroji alebo počítači na adresu: Vydavateľstvo DAXE a redakcia Maxík, Košická 37, 821 09 Bratislava. Každý súťažný príspevok musí obsahovať meno a priezvisko autora, adresu školy a triedu, ktorú súťažiaci navštevuje.

Uzávierka súťaže je 30. novembra 2006, vyhodnotenie v decembri 2006. Výsledky uverejní časopis Maxík č. 6 a ďalšie médiá.