Odborná porota vyhodnotila siedmy ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2010, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík. Zapojilo sa do nej 113 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

1. kategória (1. a 2. ročník ZŠ):

  1. Ema Barienčíková (Veverička), ZŠ Zázrivá
  2. Nelly Kováčová (Krtkovia na maškrtách), Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza
  3. Jakub Donoval (O drakovi), ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

2. kategória (3. a 4. ročník ZŠ):

  1. Petra Balubová (Neobyčajné zvieratká), ZŠ Komenského 23, Bardejov
  2. Lívia Kurhajcová (Princ a princezná), ZŠ Košťany nad Turcom
  3. Lívia Capuliaková, (Jesenná báseň), ZŠ Pucov

Prémia: Jasmínka Stráňavská (O sýkorke), ZŠ Lehnice

3. kategória (5. až 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií):

  1. Patrícia Lucia Balajová, ZŠ Vazovova, Bratislava
  2. Martin Hirňák (Jar), Gymnázium Giraltovce
  3. Kristína Ligačová (Zima), ZŠ Cabaj – Čápor

Prémia: Ivana Hajčáková, ZŠ Vazovova, Bratislava

 

Porota ocenila aj aktívny prístup škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí. Patria medzi ne školy: ZŠ Vazovova, Bratislava; Gymnázium Giraltovce; ZŠ Cabaj – Čápor; ZŠ Zázrivá; Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza; ZŠ Moskovská, Banská Bystrica; ZŠ Komenského, Bardejov; ZŠ Košťany nad Turcom; ZŠ Pucov; ZŠ Lehnice.