Odborná porota vyhodnotila IX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2012, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík.

Zapojilo sa do nej 317 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Porota o výsledkoch rozhodovala v troch kategóriách, uvádzame mená víťazov.
I. kategória (1. a 2. ročník ZŠ): Tamara Nerečová (Šarkan), ZŠ Rastislavice a Barborka Matušková (Nenásytný pes), ZŠ Zarevúca, Ružomberok;
II. kategória (3. a 4. ročník ZŠ): Matej Kučera (Myslieť treba), ZŠ J. Thurzu, Detva a Šimonko Talajka (Päťka), ZŠ Bošany;
III. kategória (5. až 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií): Martin Bolna (Dnešná téma – Ema), ZŠ Malá Ida a Denis Gerenda (Hodinová záhada), ZŠ Malá Ida.

Porota zvlášť ocenila aj aktívny prístup niektorých škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí.

Kompletné výsledky vo februárovom časopise Maxík.